महिला क्षमता अभिवृद्धि अन्तर्गत, कार्यक्रम संचालन र उद्द्घोषण तालिम सम्पन्न

Sajan Subba | 2:30 AM |


मिति २०७१/२/१२ गते भद्रपुर नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग र महिला तथा बालबालिका जागरण अभियानको अयोजनामा महिला क्षमता अभिवृद्धि अन्तर्गत, कार्यक्रम संचालन र उद्द्घोषण तालिम सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यक्रममा ३१ जना प्रशिक्षाथीहरुको सहभागीता थियो ।


Category:

About WACAM Jhapa :
Women and Children Awakening Movement or WACAM is a leading Non Government Organization in Jhapa of Nepal, actively working for the better lifestyle, rights restorations, rehabilitation for women and children who are in-need. It works with the collaboration of Government bodies, local NGO, clubs and expertise in concerned areas.